martes, 10 de decembro de 2013

10 de Decembro: Día dos Dereitos Humanos
Con ocasión da conmemoración do vixésimo aniversario da Declaración e o Programa de Acción de Viena redobremos os nosos esforzos para cumprir a responsabilidade colectiva de promover e protexer os dereitos e a dignidade de todas as persoas en todo o mundo

Secretario Xeral das Nacións Unidas, Ban Ki-moon

Ningún comentario:

Related Posts with Thumbnails